Arkiv för mars, 2020

Hur ska företagen lösa samhällsproblemen?

Veckans Affärer arrangerade Samhällskapitalistdagen i september 2011, där företag diskuterade hur man på ett konkret sätt skulle kunna lösa några av Sveriges just då viktigaste samhällsproblem. De tio problemområdena som togs upp var: Bristande balans mellan familj & jobb Fattigdom Arbetslöshet bland unga Företag som inte styrs av värderingar Barn som nekas skolgång Diskriminering av […]

Att hålla fokus.

Vid Strategiformuleringen Undvik dåliga kompromisser, de skapar ofta flera eller i värsta fall motstridiga mål. Var noga med strategiformuleringen, ditt fokus skärps vilket gör att du presterar bättre genom att fokusera alla resurser mot ett mål. Vid Strategiimplementeringen Varje kritisk åtgärd i planen har i sin tur ett antal aktiviteter som är knutna till de […]

Visualisera eller stagnera!

Det strategiska ledarskapet är att utvärdera och visualisera, att jobba med människors mindset, dvs att påverka tanke och därmed handling. Att visualisera mål och skapa mentala bilder av organisationens strategi är en central uppgift för dagens beslutsfattare som vill vara ledare. Vid visualisering av en verksamhetsstrategi, faciliteras aktiviteterna in i visualiseringen under den operativa delen. […]