Att hålla fokus.

Vid Strategiformuleringen

Undvik dåliga kompromisser, de skapar ofta flera eller i värsta fall motstridiga mål. Var noga med strategiformuleringen, ditt fokus skärps vilket gör att du presterar bättre genom att fokusera alla resurser mot ett mål.

Vid Strategiimplementeringen

Varje kritisk åtgärd i planen har i sin tur ett antal aktiviteter som är knutna till de effekter man vill uppnå.

Aktiviteter som inte kan knytas mot en önskad effekt hör inte hemma i planen alls. Genom att ständigt ifrågasätta varför så tvingas man att motivera sitt beslut och fokus på att göra rätt saker uppnås.

Genomförande

När planens aktiviteter är ensade och går i samma riktning, riktas aktiviteternas fokus på ett gemensamt mål. Här knyts de kritiska åtgärderna ihop till ett slutmål.

Du själv

Det finns sällan genvägar till framgång, men att själv kunna hålla fokus på uppgiften över tid, är en framgångsfaktor.

Det gör du genom att visa ett ”jävlar anamma” eller Sisu som det heter på finska, grit på engelska.

Ledning och uppföljning

För att lyckas nå sina strategier och kunna hålla fokus hela vägen är det nödvändigt att använda sig av moderna innovationsledningssystem.

Det jag företräder är ett visualiserat ledningssystem som har inbyggd ”consulting”, genom att det innehåller ett forskarbaserat metodstöd. Arbetet och visualiseringen sker i SharePoint, vilket är gratis i Microsoft Office.

I verktyget visualiseras strategierna, alla i organisationen kan i realtid se vad som händer. Hela organisationen kan arbeta adaptivt och agilt. Resultatet visualiseras i en enda bild.

Har du inte ett modernt ledningssystem hör gärna av dig för en genomgång. Jag har verktyget som hjälper dig att hålla fokus och får din verksamhet att lyfta.

#visualization #visualdesign #innovation #innovationsmanagement #förändringsledning #strategi #digitalisering #visualisering #digitalstrategi #innovationsledare #datavisualization #ledarskap #digitaltransformation #visuellstrategi #OaaS

Spåra från din sida.

Lämna en kommentar