Visualisera för att reda ut komplexa samband.

Genom att visualisera komplexa samband kan man bryta ner en problemställning och därmed få fram det kritiskt viktiga. De första skriftspråken som kom för 5000 år sedan. De utvecklades till ett skriftspråk där man använde sig av symboler, där oxe ser ut som ett oxhuvud, symbolen för korn ser ut som ett ax. Lite som […]

Skapa strategiska mål som lagras i långtidsminnet!

Vårt långtidsminne är en viktig komponent i definitionen av en strategi. Till skillnad från vårt korttidsminne som hanterar att-göra-listor för dagen, så är långtidsminnet bäraren av det vi skall uppnå, t.ex. en förändring. Strategi är en förändringsresa till ett tillstånd som vi beskriver visuellt i kombination med text som t.ex. John F Kennedys berömda citat, […]

Strategisk planering och floskler hör inte ihop

Undvik ord och uttryck som förvillar. Om man ska arbeta seriöst med strategiska planer så måste man helt undvika tomma fraser som; ”Utnyttja våra operativa förmågor i världsklass” eller; ”Förse kunderna med konkurrensmässigt prisvärda tjänster.” Floskler som dessa, kan inte kvalitativt mätas. Det indikerar även att det inte finns någon delaktighet i framtagandet av strategin. […]