Hur ska företagen lösa samhällsproblemen?

Veckans Affärer arrangerade Samhällskapitalistdagen i september 2011, där företag diskuterade hur man på ett konkret sätt skulle kunna lösa några av Sveriges just då viktigaste samhällsproblem.

De tio problemområdena som togs upp var:

  1. Bristande balans mellan familj & jobb
  2. Fattigdom
  3. Arbetslöshet bland unga
  4. Företag som inte styrs av värderingar
  5. Barn som nekas skolgång
  6. Diskriminering av invandrare på arbetsmarknaden
  7. Brist på kvinnor i mellanchefspositioner
  8. Lön som inte går att leva på i leverantörskedjan
  9. Korruption
  10. Diskriminering av äldre

Det man kan konstatera 2020, är att de flesta problemen kvarstår och i vissa fall har förvärrats. Några problem har dessutom tillkommit.

Samhällets misslyckande, inte företagens, bevisar att det Albert Einstein sa: Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem som vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Vid helt nya sätt att tänka behövs helt nya typer av ledningssystem, där man kan arbeta med strategier för att klara av de stora omställningar som behöver göras. Systemen bör kunna visualisera strategierna så att man lätt får man med alla i ledningsgruppen och de anställda med på tåget.

I det verktyg som jag är representant för visualiseras strategierna i en enda bild. Hela organisationen kan i realtid se vad som händer och organisationen börjar arbeta adaptivt och agilt. Verksamheten lyfter omgående.

De ansvariga kan sedan gå vidare ut i sina verksamheter och leda arbetet mot strategin, få in mer information och finjustera strategierna.

Kontakta mig får du veta mera.

#visualization #visualdesign #innovation #innovationsmanagement #förändringsledning #strategi #digitalisering #visualisering #digitalstrategi #innovationsledare #datavisualization #Ledarskap #digitaltransformation #visuellstrategi #OaaS

Spåra från din sida.

Lämna en kommentar