Visualisera för att reda ut komplexa samband.

Genom att visualisera komplexa samband kan man bryta ner en problemställning och därmed få fram det kritiskt viktiga.

De första skriftspråken som kom för 5000 år sedan. De utvecklades till ett skriftspråk där man använde sig av symboler, där oxe ser ut som ett oxhuvud, symbolen för korn ser ut som ett ax. Lite som emojis, som har den fantastiska egenskapen att de kan visa känslor.

I skolan använder man det periodiska systemet, där vi bara genom att titta på det, kan förstå samband och dra egna slutsatser. Systemet är omfattande och inte helt lätt att komma ihåg.

En som har gått till historien för sina visualiseringar är vår för tidigt bortgångna professor Hans Rosling, vars bubbeldiagram från Gapminder, numera finns i ”var mans hjärna”. Bubblorna innehåller en extrem mängd information som förändras över tid. Trots den stora mängden informationen så går det att rekapitulera bubblornas utveckling ganska noga. Vill man komma ihåg hur det ser ut vid ett specifikt år, går bilden att lägga på minnet.

Visual Strategys visualiseringsmetod består av sammanlänkade visualiseringar vars färger ändras när inställningar ändras eller då man blir klar med olika uppgifter. Alla i organisationen har samma bild, som alltid är uppdaterad och aktuell.

Arbetet och visualiseringen sker i SharePoint, vilket är gratis i Microsoft Office. Vid arbetsmöten behövs inga PowerPoints. Och bakom de visualiserade åtgärderna, så har ledningssystemet inbyggd ”consulting”, genom att det innehåller ett forskarbaserat metodstöd.

Efter genomförd facilitering av er verksamhet in i verktyget, lyfter verksamheten omgående.

Kontakta mig om du vill diskutera dina idéer, hur du kan öka ditt företags effektivitet.

#visualdesign #innovation #innovationsmanagement #förändringsledning #strategi #digitalisering #visualisering #innovationsledare #Ledarskap #visuellstrategi #datavisualization #digitalstrategi#digitaltransformation #visualization

Spåra från din sida.

Lämna en kommentar